2 december 2013
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),
 
 
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op bezoek op school.
De ochtend staat geheel in het teken van het feest, de schooltijden zijn normaal en er is gewoon overblijf.
 
We gaan met droog weer Sinterklaas en zijn Pieten buiten op het plein opwachten.
De groepen krijgen een vaste plek op het plein waar de kinderen van groep 1 t/m 8 gaan staan.
U als ouder mag natuurlijk blijven om te kijken hoe we Sint ontvangen, maar wel graag achter de kinderen op het plein.
 
De kinderen krijgen op school tijdens de pauze iets te snoepen en te drinken.
Zij hoeven deze dag dus geen eten en drinken mee te nemen.
 
Op vrijdag 6 december is het inloopochtend, de kinderen mogen dan tussen 8.30 en 9.00 uur op school komen.

Met vriendelijke groet,

Het Krulderteam