Van Lierestraat 2
2221 SC 
Katwijk aan Zee
071 -4082550
directie@krulder.nl
      www.krulder.nl
 
 

Geachte ouders/verzorgers,
 
Ieder jaar vraagt de ouderraad van obs De Krulder een vrijwillige bijdrage voor het organiseren van diverse activiteiten (het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasfeest, het Open Podium, de strandactiviteit voor de groepen 4 t/m 7, de spelletjesochtend voor de groepen 1 t/m 3) en het aanschaffen van materialen ten behoeve van de kinderen (een klein deel van het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek).
 
De jaarlijkse bijdrage voor het schooljaar 2013 – 2014 is vastgesteld op:
1 kind                                                                       € 23,00
2 kinderen                                                               € 45,-
3e kind en alle daaropvolgende kinderen         € 11,-
 
Indien uw zoon/dochter na 1 januari 2014 bij ons op school is gekomen, vragen wij de helft van bovengenoemde bedragen.
 
Wij rekenen op uw steun en verzoeken u vriendelijk de bijdrage over te maken op giro rekening  0657653 (t.n.v. Schoolfonds OLS te Katwijk)
U kunt de ouderbijdrage ook contant bij Maurice Wiering betalen.
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
 
De ouderraad.