Beste ouders/verzorgers,

Aanstaande vrijdag is de aftrap van de schoolbrede gedragsaanpak op de Krulder. Positive Behaviour
Support heet deze aanpak. Ons doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren
bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in
een school opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd
in PBS. Dit zorgt ervoor dat succesvolle dingen niet verloren gaan. 

Om half 3 verzamelen alle groepen in de aula waar we samen afspreken een start te gaan maken met
PBS. De leerlingen krijgen uitleg over gedragsverwachtingen en afspraken rond PBS.

Voor het gedeelte daarna willen wij  u om kwart voor drie uitnodigen op het grote plein achter de Krulder.
Alle leerlingen van de school gaan daar een ‘Flash Mob’ doen. Dit is een dans die met een paar kinderen
begint en ermee eindigt dat alle kinderen meedansen. We zouden het leuk vinden als u komt kijken.

Na deze activiteit mogen de kinderen meteen naar huis. Het kan dus zijn dat dit iets eerder dan de
gebruikelijke tijd is.
 
Met vriendelijke groet,
Het Krulderteam