Betreft: Inspectiebezoek           
Datum: September 2015                            
 
 
Beste ouders/verzorgers,

Op 17 september is de inspectie op de Krulder langs geweest om een Tussentijds KwaliteitsOnderzoek (TKO) te doen. Dit pakte positief uit voor de Krulder. We hebben nog geen verslag binnen, maar de inspectie liet wel weten dat de Krulder het hoogst haalbare eruit heeft weten te halen binnen de tijd dat we met de verbeteringen bezig zijn.

Ze gaan het oordeel tussentijds aanpassen waardoor we als school niet meer zeer zwak zijn. De aanpassing naar een voldoende kon nu nog niet, dat verwachten we in juni. Dan komen er andere inspecteurs zodat het een zuiver oordeel blijft.

Dit positieve oordeel betekent niet dat we als school klaar zijn. We weten nu dat we op de goede weg zijn en dat motiveert ons om ook dit jaar weer door te gaan met alle verbeteringen.

Graag zou ik willen weten of er behoefte is aan een informatieavond over dit traject. We houden u graag op de hoogte over alles wat er in school speelt, het liefst op de manier die u prettig vindt. Vandaar dat ik u wil vragen om onderstaand strookje in te vullen om uw wensen aan te geven.
 
Met vriendelijke groet,
Maurice Wiering

 

Naam:
Kind in groep:
Ik heb wel / geen behoefte aan een informatieavond
Ik heb wel / geen behoefte aan een persoonlijk gesprek over het verbetertraject

Met vriendelijke groet,

Maurice Wiering