click here for an English version


 
 
Betreft: Ouderkamer
Datum: 15 oktober 2014
 
 
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf vrijdag 31 oktober gaat de Krulder starten met een ouderkamer. De ouderkamer is een plek voor ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, school en kind.
Door middel van educatieve, opvoedkundige en ontspanningsactiviteiten wordt binnen de ouderkamer de betrokkenheid van de ouders gestimuleerd. Voor kinderen werkt dit namelijk positief en komt ten goede voor de sociale ontwikkeling en hun leerprestaties.
Elke 14 dagen is er een ouderkamer op vrijdagochtend van 9:30 tot 10:30 in de aula. De begeleiding wordt gedaan door Corriene Cardol.
Iedereen is welkom. U kunt zich intekenen (per keer) op de lijst bij de ingang.
 
Met vriendelijke groet,
Het Krulderteam
 


 


 
Betreft: Ouderkamer
Datum: 15 oktober 2014
 
 
Dear parents / guardians,  

On Friday, October 31 the Krulder will start with a parent room. The parent room is a place for meeting and exchange between parents, school and child.
Through educational and leisure activities within the parent room, the parent involvement is encouraged. This works positively for children and benefits for social development and their learning performance.
Every 14 days there is an parent room on Friday morning from 9:30 to 10:30 in the auditorium. The coaching is done by Corriene Cardol.
Everyone is welcome. You can subscribe (at a time) on the table at the entrance.

Sincerely,
the Krulderteam