Schoolnieuwsbrief
 
  
(nov)Intensivering samenwerking De Krulder en De Windvang
(mei)Intensivering samenwerking De Krulder en De Windvang
Carnaval
start nieuw schooljaar
Groepsverdeling en vakantierooster komend schooljaar
Pasen
Sportkalender maart
Problemen met vervanging
Financiƫle positie van onze stichting
Aftrap PBS
Studiemiddag 17 november
Sparen voor het schoolreisje
Studiemiddag di 13 oktober
Schoolfotograaf
Samen bewegen voor ouder en kind!
Inspectiebezoek september 2015
Aanwezigheid CJG
Studiedag 25 september
Studiemiddag 10 september
Raad van Toezicht
Overzicht week 28
Uitnodiging extra musical Parel d'Amour
Evaluatie afgelopen jaar en opzet komend jaar: formatie en Plusklas
Tropenrooster
Kinderclub het Koraal
Studiemiddag 28 mei
Informatieavond 9 maart
Studiemiddag
Wijzigingen team 2015
Ouderbijdrage 2014 2015
Vrijdagmiddag vrij
Kerstbrief
Studiemiddag 21 november
Ouderkamer
Opbrengst Krulderfeest
Voorstellen Dhr K. Parent
Schoolfotograaf
Opening Kinderboekenweek
Studiedag maandag 6 oktober
Uitzwaaien
Oproep ouderraad
Verplaatsing Krulderfeest
Groepsverdeling volgend schooljaar
Krulderfeest 2014
Krulder's got Talent
Studiemiddag 19 mei
CJG workshop Leren luisteren
Koningsspelen
Schoolreis Krulder
Paasontbijt en project
Enquete
Paasontbijt
Uitnodiging pestbijeenkomst 4 april
Studiemiddag 14 maart 2014
Passend onderwijs
Studiemiddagen
Vrijdagmiddag 14 februari
Reactie op artikel in het Leidsch Dagblad
Kerstdiner
Sinterklaas
Ouderbijdrage