Een warme kerst- en nieuwjaarsgroet van de leerlingenraad! Tot ziens op maandag7 januari!