Hartelijk welkom !


De Krulder is de openbare basisschool in Katwijk en heeft een onderwijsvernieuwend karakter. Dit komt onder andere tot uiting in de methodieken die wij vanuit het Daltononderwijs toepassen. De kinderen leren al op jonge leeftijd hoe zij zelfstandig én coöperatief kunnen werken en leren. Dit maakt het voor de leerkrachten mogelijk om niveaudifferentiatie toe te passen en kinderen extra aandacht te geven op gebieden waar zij nog extra steun of juist verrijking nodig hebben.

De Krulder is vooruitstrevend in haar integratie van ICT binnen het onderwijs. ICT is natuurlijk geen doel op zich, maar wel een middel om de lesstof aantrekkelijker en op meer gevarieerde wijze aan te bieden. Elk lokaal heeft meerdere computers tot de beschikking en sinds start schooljaar 2017 ook tablets. Op deze tablets zijn verschillende applicaties geinstalleerd.

In ons onderwijs wordt veel aandacht besteed aan wereldoriëntatie. Wij omarmen de multiculturele samenleving en verrijken ons onderwijs door van elkaar te leren over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen. Wij zijn trots op het internationale karakter van de school, onze deur staat open voor iedere wereldburger in spé.

Ons gebouw in wijk De Hoornes geeft ook huisvesting aan peuterspeelzaal Hummelhof. Ideaal voor jongere broertjes en zusjes van onze leerlingen. Voor meer informatie kunt u op onderstaand plaatje klikken.