Groep 7/8
Laura Schaap, Directeur

 Iedere dinsdag moet het huiswerk meegenomen worden zie scherm hieronder.
Hier vindt u de data van verschillende toetsen:
ELKE Donderdag  huiswerk! Pluswerk boek of puzzelrekenboek 4 pagina's per week
Huiswerkboekje Cito oefeningen: 1 heel onderdeel rekenen maken
Huiswerkboekje week 13 af

Spelling blz. 7+8
Automatiseren van de tafels, deelsommen, optellen en aftrekken blijven oefenen i.v.m. de tempotoetsen!
                                                 

                   
8 juni toets rekenen
11 juni  toets Engels
11 juni Toets topo Zuid-Europa
14 juni inleveren presentatie Vulkaan of boekje
2 juli toets rekenen blok B4
28 juni toets woordenschat laatste thema
2 juli toets spelling