Groep 3/4
Lorena Barnhoorn, Directeur, Kitty van Zonneveld, Anouk van der Putten, Estelle Paresi


Hoofdstuk 4 Het geheime zomerkamp
Zijn jullie ook zo aan het genieten van de vakantie? Lekker op het strand of op de camping?

Je kunt vanaf nu het volgende hoofdstuk lezen van Het geheime zomerkamp. Ik ben heel benieuwd of we er nu achter gaan komen waarom de kinderen alleen in het donker buiten mogen spelen....

Veel plezier!

https://mandrillapp.com/track/click/30877660/blinkzomerlezen.nl?p=eyJzIjoiaWtXeUVncE15R2FrNWFkeEg0eXdXU1JJTVVVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg3NzY2MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2JsaW5rem9tZXJsZXplbi5ubFxcXC9sZWVzLXBvcnRhbFxcXC8zNmVhOWU1amllMDg3OGJmZTUwMVwiLFwiaWRcIjpcIjRmNTNkYWNmMTE5ZjRjYzViNmNmMDM4MTFkYWYwZjE4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYjI2ZWQxZWViZmE2YjA4YzRhNTFlYWFhMTU0NDEyNmU4NmQwYzkzYVwiXX0ifQ