Groep 1/2
Lorena Barnhoorn, Directeur, Debby Koek, Arina Kuyt, Estelle ParesiIn groep 1-2 werkt juf Debby. Juf Debby werkt de hele week. Op dinsdag en woensdag is juf Estelle er ook. Juf Estelle is zij-instromer en zit in het laatste jaar van de Pabo. Op donderdag en vrijdag is er ook een stagiaire, juf Britt. 
In groep 1-2 wordt er thematisch gewerkt, volgens de principes van Dalton. Er wordt gewerkt met een kiesbord en een takenbord. 
Een kleuter staat spelend in de wereld, dus in de kleuterbouw wordt spel gericht ingezet. Omdat kleuters zoveel leren van spel, worden de reken- en taalactiviteiten zoveel mogelijk op een spelende manier aangeboden. Natuurlijk zijn niet alle kinderen hetzelfde en zullen er kinderen zijn die het spel eerder zijn ontgroeid. De leerkracht houdt dit in de gaten en past het onderwijs hierop aan. De leerlingen worden daarom zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt veel in kleine groepjes gewerkt om aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeftes van de leerlingen. In groep 1-2 wordt er gewerkt met de methode 'Onderbouwd'. Dit is een leerlingvolgsysteem voor kleuters. De methode wordt gebruikt als bronnenboek waar de leerkracht uit kan putten. Met de doelen in het achterhoofd wordt gekeken wat de leerlingen nodig hebben. De methode staat niet centraal, maar het kind staat centraal.