HVO en/of godsdienst

 
Op onze school bestaat de mogelijkheid om de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het vrijwillige keuzevak humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en/of godsdienst te laten volgen.

 

Humanistisch vormingsonderwijs

Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven, met de bedoeling om de kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen de kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
De lessen HVO worden gegeven door vakdocent Evelien Plevier. Als u meer informatie over het vak HVO wilt hebben, kijk dan op haar website .


Godsdienst

De lessen godsdienst worden gegeven door Floor de Best.