Groep 5/6
Lorena Barnhoorn, Directeur, Annelies Kornet, Anne Zuijderduijn

klik op de link voor een aantal oefensite's! 

Begrijpend lezen:
* oefenen junior Einstein
* oefenen juf Milou: klik op een onderwerp en dan op een titel. Bijvoorbeeld: klik op BEROEPEN en dan op ACTEUR.
* oefenen Cito door elkaar. 


Rekenen:
* rekenen juf Milou. Klik op een onderdeel. 

Taal:
* oefenen met taal, op juf Milou. klik op een onderwerp. Bijvoorbeeld:
- interpunctie voor punten, komma's en hoofdletters.
- spreekwoorden
- tegenstellingen
- woordenschat
- woordsoorten zoals: lidwoord, werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord... 
- woordvormen: enkelvoud, meervoud, vergroten, verkleinen
- zinsontleding: persoonsvorm en onderwerp.

Spelling:
* oefenen met juf Milou