Annelies Kornet, Debby Koek


Een aantal kinderen zijn gedurende de ochtenden in de andere kleutergroep, de NEDklas. Hierbij wordt de focus op taal gelegd.
Juf Annelies is er op maandag- en dinsdagochtend. 
Juf Debby is er op woensdag, donderdag- en vrijdagochtend.
's Middags is er tijd voor verrijking en verdieping.