Wij omarmen de multiculturele samenleving en verrijken ons onderwijs door van elkaar te leren over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen. Wij zijn trots op het internationale karakter van de school, onze deur staat open voor iedereen.

Sinds kort zijn er chromebooks aangeschaft voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. De leerlingen werken dagelijks zelfstandig aan de reken-, spelling of woordenschattaken. Ook worden de chromebooks ingezet tijdens werken aan projecten en werkstukken.