Obs de Krulder is dé openbare basisschool van Katwijk. Onze school heeft een onderwijsvernieuwend karakter. Dit komt onder andere tot uiting in het gepersonaliseerd leren en de methodieken die wij uit het Daltononderwijs gehaald hebben.

De kinderen leren al op jonge leeftijd hoe zij zelfstandig én coöperatief kunnen werken en leren. Dit maakt het voor de leerkrachten mogelijk om niveaudifferentiatie toe te passen en kinderen extra aandacht te geven op gebieden waar zij nog extra steun of juist verrijking nodig hebben.

Binnen ons schoolklimaat houden wij van een positieve sfeer. Dit betekent dat wij onze leerlingen regelmatig complimenten geven over een leerzame werkhouding, mooie prestaties en een goede omgang met elkaar. Wanneer u eens bij ons binnenkomt of een rondleiding wilt, vraag gerust naar PBS (Positive behavior support).

 

 

Translate

Wilt u de informatie van onze website graag in uw eigen taal?
Kies uw taal in het keuzemenu hieronder: