Hartelijk welkom!

Obs de Krulder is dé openbare basisschool van Katwijk. Onze school heeft een onderwijsvernieuwend karakter. Dit komt onder andere tot uiting in het gepersonaliseerd leren en de methodieken die wij uit het Daltononderwijs gehaald hebben.


De kinderen leren al op jonge leeftijd hoe zij zelfstandig én coöperatief kunnen werken en leren. Dit maakt het voor de leerkrachten mogelijk om niveaudifferentiatie toe te passen en kinderen extra aandacht te geven op gebieden waar zij nog extra steun of juist verrijking nodig hebben.

 

Translate

Wilt u de informatie van onze website graag in uw eigen taal?
Kies uw taal in het keuzemenu hieronder:
Wij omarmen de multiculturele samenleving en verrijken ons onderwijs door van elkaar te leren over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen. Wij zijn trots op het internationale karakter van de school, onze deur staat open voor iedereen.

Sinds kort zijn er chromebooks aangeschaft voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. De leerlingen werken dagelijks zelfstandig aan de reken-, spelling of woordenschattaken. Ook worden de chromebooks ingezet tijdens werken aan projecten en werkstukken. 

Kalender

  • 21 juni 2019 Schoolreis
  • 16 juli 2019 's Middags afscheid groep 8
  • 16 juli 2019 Afscheidsavond groep 8
  • 16 juli 2019 Rapporten mee
  • 17 juli 2019 Leerlingen groep 8 vrij!

naar de volledige kalender...

Actueel

Gefeliciteerd!

  • Elmina is jarig op 27 juni
  • Nuur is jarig op 27 juli

Obs de Krulder |  Van Lierestraat 2  |  2221 SC Katwijk aan Zee  |  Tel. 071-4082550